head_bg

მორგებული ქირურგიული ნაკრების მიზეზები და უპირატესობები

მორგებული ქირურგიული ნაკრების მიზეზები და უპირატესობები

მორგებული ქირურგიული ნაკრები შეიცავს ერთჯერადი აღჭურვილობას, რაც აუცილებელია სამედიცინო ექიმებისთვის ოპერაციების შესასრულებლად. ყველა ეს მოწყობილობა შეფუთულია სტერილურ შეფუთვაში და იგზავნება საოპერაციო ოთახში. სამედიცინო მოწყობილობების ინდუსტრია თანამშრომლობს ექიმებთან და სხვა კლინიკოსებთან, რათა შეიმუშაოს და მიაწოდოს ქირურგიული პაკეტები დროულად და ეფექტურად. ქირურგიულ კომპლექტს აქვს შერჩეული კომპონენტები, მათ შორის: ქირურგიული ხვრელების პირსახოცები, ქირურგიული ტამპონები, ნაკერები, ქირურგიული პირები და ჭრილობის საფენები. მას ასევე შეუძლია შეიცავდეს სპეციალიზებულ აღჭურვილობას, როგორიცაა გულის კათეტერები და იმპლანტები. ბევრი სარგებელი აქვს მორგებული ქირურგიული ნაკრების გამოყენებას. აქ არის ხუთი მიზეზი, რის გამოც უნდა გაითვალისწინოთ მორგებული ქირურგიული ნაკრების გამოყენება.

1. ხარჯები
სამედიცინო პრაქტიკოსების შესაძლებლობისამებრ უფრო ეფექტურად იმუშაონ და ამით განახორციელონ მეტი პროცედურა, ქირურგიული ნაკრები აუცილებელია ეკონომიური ზომების მისაღებად. კვლევების უმეტესობამ აჩვენა, რომ სამედიცინო დაწესებულებების ყოველდღიური ოპერაციები, რომლებიც გადავიდნენ ქირურგიულ ნაკრებებზე, გაიზარდა 30-40%-ით. ვინაიდან საავადმყოფოებს არ უწევთ დიდი რაოდენობით სამედიცინო აღჭურვილობის შენახვა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წარმოების ხაზის ნელი მოძრაობა, ხარჯების მართვა უფრო ადვილი ხდება. ეს ეხმარება პასუხისმგებელ პირს გამოთვალოს მიწოდების ღირებულება უფრო ზუსტად. ქირურგიული ნაკრები ამცირებს მენეჯმენტის ხარჯებს ინვენტარიზაციის ნიშნების შეკვეთისა და შენახვისათვის საჭირო დროის მინიმიზაციით.

2. დრო
თანამშრომლების მიერ ქირურგიული ჩარევისათვის სამედიცინო აღჭურვილობის მომზადებასა და შერჩევაზე დახარჯული დრო მნიშვნელოვნად შემცირდა, ასევე შემცირდა კლინიკური კლინიკების შექმნის ზეწოლა და დრო. მიწოდების ბაზის შემცირებით, ანუ მრავალი მომწოდებლის მიერ სხვადასხვა მომწოდებლების უზრუნველყოფის უფლებით, ჯანდაცვის პროვაიდერებს შეუძლიათ დაზოგონ მენეჯმენტის დრო, ხოლო დაზოგული დრო შეიძლება გამოყენებულ იქნას პაციენტებზე ზრუნვისათვის.

3. ხარისხი
ქირურგიული ნაკრები უზრუნველყოფს სწორ აღჭურვილობას საჭირო დროს, სწორ კონფიგურაციას და სწორ ადგილს. ქირურგიული შეფუთვა უზრუნველყოფს ყველა კომპონენტს ერთ სტერილურ შეფუთვაში, რითაც უზრუნველყოფს სათანადო ასეპტიურ კონტროლს და პაციენტებს ნაკლებად მგრძნობიარე ხდის ჯანდაცვის სფეროსთან დაკავშირებული ინფექციების მიმართ. პაციენტის გამტარუნარიანობის გაზრდით და რეაგირების დროის შემცირებით, ქირურგიულ ნაკრებებს შეუძლიათ გააუმჯობესონ მომსახურების ხარისხი.

ვინაიდან ყველა კომპონენტი ერთად არის შეფუთული, პარტიების მიკვლევადობა გამარტივებულია. ქირურგიული ნაკრების ფართოდ გამოყენების გამო, ბევრმა ორგანიზაციამ, რომელიც იყენებს ქირურგიულ ნაკრებებს, მოახდინა მრავალი პროცედურის სტანდარტიზაცია, რითაც გაუმჯობესდა ხარისხი. ჯანდაცვის პროვაიდერებს შეუძლიათ ადვილად შეიმუშაონ მითითებები, რათა სწორად შეაფასონ საკუთარი თავი დადგენილი კრიტერიუმების საფუძველზე, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს ძალიან მკაცრად.

4. გარემო
ერთეულის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს 50%-მდე.

5. ეფექტურობის გაუმჯობესება
უფრო მაღალი ეფექტურობა ნიშნავს იმას, რომ მომზადების დრო ძალიან გრძელია, ამიტომ მეტი პროცედურის დასრულება შესაძლებელია ერთ დღეში. შეუძლია შეამციროს პაციენტის ლოდინის დრო და შეუძლია შევიდეს ადრე


საფოსტო დრო: ივნ-08-2021